Називи Ката са значењем

Ката је  форма која у себи садржи одређени број техника повезаних по прецизно утврђеном редоследу, а које треба извести уз одговарајући ритам. Ката  није само  обична техничка вежба у којој се демонстрира техничко напредовање једног каратеке. Ката је формална вежба и присутна је и у другим Будо вештинама Јапана, као Прочитај више…