Овако је било 2011-есте, као организационо и техничко лице међу судијама.