Стручни тим клуба чине:

  1. Педагог, Соња Марковић
  2. Логопед, Горан Маловић
  3. Спортски лекар, Милорад Јеркан
  4.  Адвокат, Душан Весковић
  5. Дипл. ецц Радован Живковић
  6. Економиста, Драган Јовановић

Можете погледати њихове биографије.